Przegląd techniczny ATMON FL / Diagnostyka

PROFESJONALISTO ZADBAJ O SWÓJ SPRZĘT!

896,00 

10 w magazynie

10 w magazynie

Please login to continue

Opis

Przypominamy! Kalibracja modułów pomiarowych ATMON FL powinna być wykonywana co
6 miesięcy, ale nie rzadziej niż raz w roku!

Każdy sprzęt wymaga przeglądów technicznych, konserwacji i kalibracji – Twój ATMON FL również!

Zauważyłeś coś niepokojącego lub chcesz mieć pewność, że wszystko działa prawidłowo i poddać ATMONA FL przeglądowi technicznemu?

Zauważyłeś coś niepokojącego lub chcesz mieć pewność, że wszystko działa prawidłowo
i poddać ATMONA FL przeglądowi technicznemu?

Zamów przegląd techniczny i wyślij do nas swojego ATMONA FL. O nic więcej nie musisz się
martwić. Dostaniesz informację zwrotną o wyniku przeglądu technicznego. Jeżeli ATMON FL
nie będzie wymagał interwencji serwisowej, to zostanie odesłany pod wskazany przez Ciebie adres.

Jeżeli przegląd wykaże konieczność prac serwisowych nad Twoim sprzętem, to zostaniesz
o tym poinformowany. Zanim serwis producenta NANOSENS rozpocznie dodatkowe prace,
otrzymasz do akceptacji wycenę kosztów.

Konserwacja modułu pyłów PM jest przeprowadzana bezpłatnie w ramach usługi przeglądu
technicznego.

Wszystkie przeglądy techniczne, konserwacje i kalibracje są wykonywane przez serwis
NANOSENS, czyli producenta w jego siedzibie. Zajmuje się tym zespół doświadczonych
serwisantów-inżynierów, specjalizujących się w konstruowaniu i utrzymaniu urządzeń
mierzących substancje gazowe.

Do przeglądu technicznego warto domówić kalibrację poszczególnych modułów pomiarowych
w które indywidualnie wyposażony jest Twój ATMON FL. Zamów tutaj

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt e-mail:

biuro@yuneec-dron.pl

Cena zawiera pakowanie i przesyłkę zwrotną.
Jeżeli Twój Atmon FL jest na gwarancji, to przegląd techniczny jest konieczny dla jej
utrzymania!

Szczegółowe działania składające się na usługi serwisowe:

1. Diagnostyka:
a) ogólny przegląd stanu technicznego urządzenia
b) ocena uszkodzeń zewnętrznych mechanicznych, jeżeli występują – przed uruchomieniem
urządzenia
c) kontrola wskazań urządzenia po włączeniu, przed przystąpieniem do dalszych prac serwisowych
d) ocena stanu modułów wewnętrznych urządzenia (zalania, korozja, zużycie elementów
mechanicznych)
e) konserwacja i czyszczenie w/w modułów i elementów
f) kontrola parametrów pracy zasilacza klienta
g) sprawdzenie parametrów układu zasilania, ładowania oraz zużycia akumulatorów
(pełen cykl pracy akumulatora – 2x pełne naładowanie i pełne rozładowanie)
h) ocena stanu i kontrola parametrów technicznych poszczególnych czujników gazów
i) nowelizacja oprogramowania procesora sterującego, jeżeli jest konieczna

2. Kalibracja:
a) sprawdzenie odpowiedzi czujnika na gazy wzorcowe
b) korekta charakterystyki poszczególnych czujników
c) kalibracja końcowa czułości czujnika gazem wzorcowym

3. Wymiana czujnika: następuje jeżeli ulegnie zużyciu czujnik lub jego parametry
w znacznym stopniu będą odbiegać od wymaganych (np. z powodu pracy w zakresie stężeń nie
przeznaczonym dla danego urządzenia)
a) Ocena na podstawie:
• wstępnej analizy parametrów czujnika w wyniku kontroli w procesie diagnostyki
• parametrów pracy czujnika odbiegających od normy w przeprowadzonym teście czujnika w
procesie kalibracji
b) zainstalowanie nowego czujnika oraz przeprowadzenie stabilizacji czujnika (czas na
ustabilizowanie parametrów czujnika w warunkach pracy)
c) sprawdzanie parametrów czujnika w/w okresie 1-3 razy, zależy od czujnika
d) kalibracja gazami wzorcowymi

4. Naprawa serwisowa usterek wykrytych w procesie diagnostyki innych niż:
a) zużycie lub uszkodzenie czujnika
b) zabrudzenie wymagające czyszczenia standardowego bez użycia dodatkowych środków
czyszczących i konserwujących

Do wykonania naprawy przystępujemy po akceptacji przez klienta przedłożonych kosztów
naprawy serwisowej.

Każdorazowo do faktury z naprawy serwisowej dołączony jest protokół serwisowy
określający zakres wykonanych czynności, użytych elementów, podzespołów.