Kalibracja 1 modułu ATMON FL

PROFESJONALISTO ZADBAJ O SWÓJ SPRZĘT!

189,80 

50 w magazynie

50 w magazynie

Please login to continue

Opis

Kalibracja 1 modułu ATMON FL

Domyślnie na tej stronie możesz zlecić kalibracje 1 modułu. Jeżeli posiadasz ich więcej,
to dodaj do koszyka tyle sztuk, ile modułów pomiarowych posiadasz.

Przypominamy! Przeglądy okresowe modułów pomiarowych ATMON FL powinny być wykonywane
co 6 miesięcy, ale nie rzadziej niż raz w roku!

Specjaliści Nanosens gwarantują najwyższą jakość kalibracji przyrządów pomiarowych,
dzięki wieloletniemu doświadczeniu i ogromnej wiedzy praktycznej. Sprawdzone na całym
świecie procedury i znormalizowany program działania zapewniają gwarancję zgodności
i spójności pomiarowej każdej wykonanej kalibracji.

Domyślnie na tej stronie możesz zlecić kalibracje 1 modułu. Jeżeli posiadasz ich więcej,
to dodaj do koszyka tyle sztuk, ile modułów pomiarowych posiadasz.

Wszystkie dostępne moduły pomiarowe ATMON FL:
– NH3 – amoniak
– HCL – chlorowodór
– CL2 – chlor
– HCN – cyjanowodór
– NO2 – dwutlenek azotu
– SO2 – dwutlenek siarki
– CO2 – dwutlenek węgla
– C2H6O – etanol
– HCHO – formaldehyd
– RI – kompleks substancji drażniących drogi oddechowe
– AQ – kompleks substancji związanych z jakością powietrza
– LZO – lotne związki organiczne
– O3 – ozon
– PM – pyły
– H2S – siarkowodór
– NO – tlenek azotu
– CO – tlenek węgla
– ATM-FL-BPM – moduł poboru próbki

To proste! Zamów kalibrację (umieść w koszyku ilość modułów odpowiadającą posiadanym
przez Ciebie modułom pomiarowym) i wyślij do nas swojego ATMONA FL. Po kalibracji
zostanie odesłany pod wskazany przez Ciebie adres.

Wszystkie przeglądy techniczne, konserwacje i kalibracje są wykonywane przez serwis
NANOSENS, czyli producenta w jego siedzibie. Zajmuje się tym zespół doświadczonych
serwisantów-inżynierów, którzy odpowiadają za stworzenie Twojego ATMONA FL.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt e-mail – zespół aeroMind.
Jeżeli Twój sprzęt jest na gwarancji, to kalibracja modułów jest konieczna dla jej
utrzymania!

Adres do wysyłki:

AERODRON
ul. Bieżanowska 1A/4
30-812 Kraków

Cena zawiera pakowanie i przesyłkę zwrotną.

Szczegółowe działania składające się na usługi serwisowe:

1. Diagnostyka:
a) ogólny przegląd stanu technicznego urządzenia
b) ocena uszkodzeń zewnętrznych mechanicznych, jeżeli występują – przed uruchomieniem
urządzenia
c) kontrola wskazań urządzenia po włączeniu, przed przystąpieniem do dalszych prac serwisowych
d) ocena stanu modułów wewnętrznych urządzenia (zalania, korozja, zużycie elementów
mechanicznych)
e) konserwacja i czyszczenie w/w modułów i elementów
f) kontrola parametrów pracy zasilacza klienta
g) sprawdzenie parametrów układu zasilania, ładowania oraz zużycia akumulatorów
(pełen cykl pracy akumulatora – 2x pełne naładowanie i pełne rozładowanie)
h) ocena stanu i kontrola parametrów technicznych poszczególnych czujników gazów
i) nowelizacja oprogramowania procesora sterującego, jeżeli jest konieczna

2. Kalibracja:
a) sprawdzenie odpowiedzi czujnika na gazy wzorcowe
b) korekta charakterystyki poszczególnych czujników
c) kalibracja końcowa czułości czujnika gazem wzorcowym

3. Wymiana czujnika: następuje jeżeli ulegnie zużyciu czujnik lub jego parametry
w znacznym stopniu będą odbiegać od wymaganych (np. z powodu pracy w zakresie stężeń nie
przeznaczonym dla danego urządzenia)
a) Ocena na podstawie:
• wstępnej analizy parametrów czujnika w wyniku kontroli w procesie diagnostyki
• parametrów pracy czujnika odbiegających od normy w przeprowadzonym teście czujnika w
procesie kalibracji
b) zainstalowanie nowego czujnika oraz przeprowadzenie stabilizacji czujnika (czas na
ustabilizowanie parametrów czujnika w warunkach pracy)
c) sprawdzanie parametrów czujnika w/w okresie 1-3 razy, zależy od czujnika
d) kalibracja gazami wzorcowymi

4. Naprawa serwisowa usterek wykrytych w procesie diagnostyki innych niż:
a) zużycie lub uszkodzenie czujnika
b) zabrudzenie wymagające czyszczenia standardowego bez użycia dodatkowych środków
czyszczących i konserwujących

Do wykonania naprawy przystępujemy po akceptacji przez klienta przedłożonych kosztów
naprawy serwisowej.

Każdorazowo do faktury z naprawy serwisowej dołączony jest protokół serwisowy
określający zakres wykonanych czynności, użytych elementów, podzespołów.