DRONY ROLNICZE DO OPRYSKÓW – ZALETY I ZASTOSOWANIE

on
Categories: Blog

Drony rolnicze stały się niezwykle popularnym narzędziem w dzisiejszym rolnictwie, przynosząc liczne korzyści dla producentów i gospodarstw rolnych na całym świecie. Jednym z najważniejszych zastosowań dronów w rolnictwie jest ich wykorzystanie do oprysków. Dzięki swojej zdolności do precyzyjnego i skutecznego rozpylania środków ochrony roślin, drony przyczyniają się do zwiększenia efektywności produkcji rolniczej oraz minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.

Drony rolnicze do oprysków ABZ Innovation wyposażone w specjalne zbiorniki na środki ochrony roślin mogą skutecznie i precyzyjnie rozpylać pestycydy, herbicydy i inne substancje na polach uprawnych. Dzięki zastosowaniu dronów możliwe jest dokładne pokrycie całego pola, bez strat i niedoskonałości związanych z tradycyjnymi metodami opryskiwania, takimi jak maszyny rolnicze czy samoloty.

Co zapewniają drony rolnicze ABZ Innovation? 

 

Wydajność i dokładność

Jedną z głównych zalet korzystania z dronów opryskowych do ochrony upraw jest ich wydajność i dokładność. Drony opryskujące mogą szybko i równomiernie pokryć duże obszary, skracając czas i zmniejszając koszty ochrony upraw. Można je również zaprogramować tak, aby podążały precyzyjnym torem lotu i dostarczały odpowiednią ilość roztworu nawozu do każdej uprawy lub sekcji pola, zmniejszając ilość odpadów i zwiększając wydajność.

Tradycyjne metody nawożenia, takie jak praca ręczna lub użycie ciągników, mogą być czasochłonne i mniej dokładne. Praca ręczna może skutkować nierównomiernym pokryciem, podczas gdy ciągniki mogą być zbyt duże i ciężkie na niektórych polach i mogą uszkadzać glebę i rośliny.

 

Opłacalność

Korzystanie z dronów do oprysków w celu ochrony upraw może być również bardziej opłacalne niż tradycyjne metody. Drony opryskujące mogą szybko i skutecznie pokryć duże obszary, oszczędzając czas i pieniądze rolników. Ponadto drony nawozowe mogą znacznie dokładniej aplikować roztwory nawozowe na określone obszary, zmniejszając ilość odpadów, co może zaoszczędzić rolnikom znacznych kosztów.

Z drugiej strony, konwencjonalne metody nawożenia mogą być droższe ze względu na potrzebę pracy ręcznej, sprzętu i paliwa. Ponadto konwencjonalne metody mogą powodować więcej odpadów z powodu nierównomiernego pokrycia lub nadmiernej aplikacji nawozu.

Większe bezpieczeństwo

Kolejną zaletą korzystania z dronów opryskujących do nawożenia roślin jest większe bezpieczeństwo. Drony opryskujące mogą działać w obszarach, do których dostęp jest trudny lub niebezpieczny dla ludzi, takich jak strome tereny lub obszary zawierające niebezpieczne chemikalia. Może to zmniejszyć ryzyko obrażeń lub chorób rolników i pracowników.

Tradycyjne metody nawożenia roślin, takie jak praca ręczna lub użycie ciągników, mogą być niebezpieczne dla pracowników, zwłaszcza podczas pracy z niebezpiecznymi chemikaliami. Ponadto tradycyjne metody mogą powodować zagęszczanie gleby, co może prowadzić do erozji i innych problemów środowiskowych.

 

Szerokość i moc oprysku

Jedną z obaw związanych z opryskiwaniem dronami w celu nawożenia upraw jest szerokość i moc oprysku. Jednak przy odpowiedniej konfiguracji i wyposażeniu, drony mogą osiągać szerokość oprysku i wydajność porównywalną z konwencjonalnymi metodami. Szerokość oprysku drona zależy od konfiguracji dysz i wysokości lotu. Dostosowując te czynniki, drony natryskowe mogą osiągnąć szerokość oprysku porównywalną z metodami konwencjonalnymi. Wydajność opryskiwania drona zależy od prędkości i natężenia oprysku. Korzystając z pomp o dużej mocy i systemów opryskiwania, drony opryskujące mogą osiągać natężenie oprysku porównywalne z metodami konwencjonalnymi, opryskując do 40 hektarów na godzinę.

Gdzie i jak wykorzystuje się drony rolnicze?

Dron rolniczy do oprysków ABZ Innovation może być używany we wszystkich uprawach i do wszystkich rodzajów oprysków.

Najpopularniejszym zastosowaniem jest suszenie (defoliacja) słonecznika – z dwóch powodów: jest to uprawa, w przypadku której zwykłe maszyny powodują największe szkody w uprawach (w niektórych przypadkach mogą przekroczyć 10%), a ze względu na wysokość uprawy nie można użyć zwykłego sprzętu do opryskiwania, a specjalny – ze względu na jego wyjątkowo wysoką cenę – ma tylko niewielu rolników lub usługodawców. Z tego samego powodu drony opryskowe mogą być popularne również w przypadku upraw kukurydzy, gdy jest ona zbyt wysoka.

W polskich warunkach widać duży potencjał wykorzystania dronów rolniczych ABZ Innovation do defoliacji pól ziemniaczanych przed zbiorami.

Na zastosowaniu L10 zyskać wiele mogą winnice, zwłaszcza te o dużych nachyleniach, biorąc pod uwagę fakt, że dron może latać nad rzędami oraz posiada możliwość zmniejszenia zakresu opryskiwania do 1,5 m – dzięki czemu nie ma niepotrzebnego opryskiwania między rzędami.

Wysoki potencjał zastosowania L10 widać również w sadach owocowych lub w przypadku dużych pojedynczych drzew, ponieważ w niektórych przypadkach tylko drony są w stanie dotrzeć do wierzchołków wysokich drzew.

Ponieważ coraz więcej wiemy o nawet długoterminowych negatywnych skutkach zagęszczania gleby w wyniku korzystania z ciężkich maszyn, opryskiwanie dronem może być doskonałą alternatywą dla zrównoważonej produkcji rolnej.
Najcenniejszym zastosowaniem dronów do oprysków jest sytuacja, w której nie można uzyskać dostępu do pola za pomocą ciężkiego sprzętu, podczas gdy nadal można opryskiwać dronem i w wielu przypadkach uratować uprawy przed uszkodzeniem np. po ulewnych deszczach z nasilonymi chorobami grzybiczymi lub w błotnistych warunkach.

Z doświadczenia producentów i przeprowadzonych przez nich badań wynika, że gdy ludzie wypróbują rolnicze drony opryskowe do dowolnego rodzaju zabiegów, są pod dużym wrażeniem i są zadowoleni z efektów, zwłaszcza gdy widzą, że można osiągnąć taką samą lub lepszą wydajność bez uszkadzania upraw, przy mniejszej ilości chemikaliów i znacznie mniejszej ilości wody oraz deklarują, że będą używać dronów następnym razem, a także i chętnie rozszerzą zakres zastosowania rolniczych dronów opryskowych do innych zabiegów.

Drony rolnicze stanowią rewolucję w dziedzinie oprysków w rolnictwie, przynosząc liczne korzyści dla producentów i środowiska. Skuteczne rozpylanie środków ochrony roślin, precyzja operacji, redukcja narażenia na szkodliwe substancje oraz minimalizacja strat i negatywnego wpływu na środowisko to tylko niektóre z zalet, które przekonują rolników do wykorzystania dronów w swojej działalności.

Przy odpowiedniej konfiguracji, wydajność dronów opryskujących może z łatwością konkurować z konwencjonalnymi metodami i zapewnić rolnikom skuteczne narzędzie do poprawy ich praktyk produkcji roślinnej. W miarę jak technologia będzie się rozwijać i stanie się bardziej dostępna, jest prawdopodobne, że coraz więcej rolników będzie używać dronów do opryskiwania, aby zaspokoić swoje potrzeby nawozowe w zakresie ochrony upraw.