Regulamin Wypożyczalni

on
Categories: Główna

Warunki wypożyczenia

Bardzo prosta forma wypożyczenia dla każdej pełnoletniej osoby.

1. Wpłata kaucji za równowartość wypożyczanego produktu.

2. Wyrażenie zgody na potrącenie z kaucji opłaty za wypożyczenie zgodne z cennikiem i ustaleniami.

3. Wyrażenie zgody na potrącenie, przepadek całości kwoty kaucji  potrzebnej na pokrycie kosztów uszkodzeń , wypożyczonego sprzętu.

4. Podpisanie oświadczenia o świadomości występującego zagrożenia oraz przyjęciu pełnej odpowiedzialności za wypadki spowodowane podczas użytkowania  wypożyczonego sprzętu.

5. Zapoznanie się ze stanem technicznym produktu i sprawdzenie poprawności działania przy odbieraniu oraz zwrocie  produktu do wypożyczalni.