TESTY ATEX DLA DRONÓW – CZY TO MOŻLIWE?

on
Categories: Blog

Otrzymujemy coraz więcej zapytań dotyczących testów ATEX i tego, czy istnieje dron, który jest certyfikowany do latania w warunkach EX. Dlatego przedstawiamy podsumowanie na ten temat z opiniami i wkładem od partnerów Yuneec, którzy zajmują się tym tematem. Mamy nadzieję, że będzie to dla Was interesujące i pomocne.

Czy istnieją drony z ochroną EX?

 

O ile nam wiadomo, żaden dostępny na rynku dron nie jest wystarczająco bezpieczny, aby latać w środowisku, w którym w normalnych warunkach pracy mogą występować gazy lub pyły wybuchowe. Mimo to pytanie „Czy drony mogą latać w środowiskach Ex?” jest zdecydowanie pierwszym, które przychodzi na myśl profesjonalistom zajmującym się przeprowadzaniem kontroli wizualnych i konserwacji w środowiskach narażonych na kontakt z materiałami niebezpiecznymi. Nawet jeśli nie ma czegoś takiego jak dron odporny na eksplozje, nie przeszkadza to w wykorzystywaniu dronów do inspekcji wizualnej w przemyśle naftowym i gazowym oraz chemicznym. Chcielibyśmy przedstawić przegląd tego, co jest potrzebne do zbudowania prawdziwego drona przeciwwybuchowego. A potem podsumować temat rozwiązań minimalizujących ryzyko podczas używania dronów tam, gdzie nie powinniśmy ich używać. Na koniec znajdziecie krótką informację o korzyściach płynących z używania dronów przy zastosowaniu środków ograniczających ryzyko.

 

Jakie są wymagania dla drona z ochroną EX?

 

Ważne jest, aby określić poziom iskrobezpieczeństwa, który ma zostać osiągnięty. Na całym świecie stosowane są różne normy regulujące korzystanie ze sprzętu elektronicznego w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Normy te różnią się pod pewnymi względami i specyfiką, ale wszystkie są zgodne co do tego, że sprzęt elektroniczny musi mieć określone stężenie materiałów niebezpiecznych, aby zminimalizować ryzyko wybuchu. To właśnie o takim poziomie bezpieczeństwa przeciwwybuchowego mówimy. Urządzenie przeciwwybuchowe nie może generować iskry ani ładunków elektrostatycznych.

Techniki pozwalające to osiągnąć:

  • Zanurzenie w oleju
  • Napełnianie proszkiem
  • Enkapsulacja lub oczyszczanie
  • Zwiększanie ciśnienia.

W najgorszym przypadku, jeżeli eksplozja nastąpi wewnątrz maszyny przeciwwybuchowej, jej konstrukcja musi być w stanie powstrzymać wybuch i zapewnić, by żaden gorący gaz, gorące części, płomień czy iskry nie dostały się do środowiska wybuchowego. W rezultacie, poważna maszyna z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym jest zazwyczaj cięższa niż jej odpowiednik bez zabezpieczenia przeciwwybuchowego. Najczęściej 10 razy cięższa. A powierzchnia takiej maszyny nie może przekraczać 25°C.

Drony co do zasady mają wszystkie cechy bardzo niebezpiecznego sprzętu do latania w środowisku wybuchowym:

  • Akumulatory
  • Silniki i diody LED, które mogą osiągnąć wysoką temperaturę podczas pracy
  • Szybko obracające się śmigła, które mogą generować iskry i elektryczność statyczną
  • Silniki bezszczotkowe, które są wystawione na działanie środowiska w celu chłodzenia
  • Drony, które są przeznaczone do latania w pomieszczeniach, generują światło, które przekracza limit 25 ° C / źródło ciepła

I wreszcie, drony muszą być wystarczająco lekkie, aby pozostawać w powietrzu przez rozsądny okres czasu. Biorąc to wszystko pod uwagę, poważny dron odporny na eksplozje nie jest możliwy do wykonania przy użyciu dostępnej obecnie techniki.

 

Jakie rozwiązania funkcjonują dla inspekcji w strefach EX?

 

W rzeczywistości w środowisku zagrożonym wybuchem żaden człowiek nie może oddychać, a żadna maszyna nie może latać. Potencjalnie rozwiązaniem może być pojazd gąsienicowy zbudowany jak czołg, ale pojazdy gąsienicowe mają ograniczony stopień autonomii. Na szczęście powyższe ograniczenia zostały już dawno pokonane dzięki różnym technikom ograniczania ryzyka. Gdy konieczna jest obecność człowieka, stosuje się intensywne czyszczenie i odgazowywanie – aż do momentu, gdy nie pozostanie żaden ślad materiałów wybuchowych. Ta technika ograniczania ryzyka może być również stosowana w operacjach z użyciem dronów. Bardzo powszechne jest również stosowanie azotu w celu oczyszczenia lub zobojętnienia zamkniętej przestrzeni i zapobieżenia eksplozji. Wadą tej techniki jest to, iż ludzie nie mogą oddychać w atmosferze oczyszczonej lub obojętnej azotem. Ale drony mogą latać, i to bez ryzyka eksplozji. Jest to bezpieczne i proste rozwiązanie, które zostało z powodzeniem przetestowane w zamkniętych przestrzeniach zawierających materiały niebezpieczne.